Organization Nictiz / Project Nictiz DSTU2 - retired

VeroorzakendeStofCodeLijst

Verzameling van alle waardelijsten met codes voor VeroorzakendeStof. Deze waardelijst bestaat voor plaatsen waar een meervoudige koppeling van context aan een waardelijst niet mogelijk of niet praktisch is. De FHIR StructureDefinition (DSTU2) is een voorbeeld waar een meervoudige koppeling niet mogelijk is.
  • type ValueSet
  • FHIR DSTU2
  • status pending
  • version
    2015-04-01T00:00:00
Canonical