Project

MF Helse - Grunndata

Modernisering av folkeregisteret (dødsfall, fødsel, konsumentperspektiv for sektor)
  • PUBLIC PROJECT
  • FHIR STU3
  • Scope Test NO
  • Bookmarks 2
avatar Michal Cermak
owner  Admin