Specyfikacja krajowa dla eRezerwacji (PLScheduling v. 0.2)

Wprowadzenie

Specyfikacja krajowa dla eRezerwacji powstała w ramach prac zespołu roboczego ds. interoperacyjności terminarzy Rady Interoperacyjności przy CSIOZ. Obecna wersja (0.2), która jest pierwszą opublikowaną wersją roboczą specyfikacji, powstała w wyniku prowadzonych od 2018 roku prac zespołu, z wykorzystaniem dorobku innych projektów w tym obszarze, w szczególności regionalnych projektów eZdrowia w Wielkopolsce i Małopolsce.

Specyfikacja ma charakter rekomendacji, a nie regulacji prawnej. Sposób wykorzystania specyfikacji w projektach, w tym ewentualne wprowadzenie obowiązku jej stosowania, nie jest przedmiotem prac zespołu roboczego.

Specyfikacja standaryzuje zestaw danych o wolnym terminie, który jest udostępniany przez system, w którym terminarz jest prowadzony oraz o zestawie danych niezbędnym do zapisania informacji o dokonanej przez inny system rezerwacji. Specyfikacja nie determinuje architektury rozwiązań dla ponadlokalnej eRezerwacji.

Opracowano profile zasobów dla wolnego terminu oraz dla jego rezerwacji. Dla każdego z głównych profili wyspecyfikowano również niezbędne profile zasobów zawartych w profilach głównych oraz lokalne rozszerzenia standardu FHIR.