eRejestracja regionalna MSIM

Systemy lokalne partnerów projektu MSIM dają możliwość wyszukania informacji o wolnych terminach udostępnionych na potrzeby platformy regionalnej, a zarządzanie konfiguracją grafików jest obsługiwane w zakresie ich funkcjonalności, bez udziału platformy. Systemy lokalne lub aplikacje portalowe (Portal pacjenta, Portal pracownika medycznego), a także moduł administracyjny MSIM, które chcą wyszukać wolne terminy, nie komunikują się bezpośrednio z każdym systemem lokalnym udostępniającym wolne terminy. Komunikacja ta odbywa się za pośrednictwem centralnego komponentu Regionalny broker wolnych terminów i rezerwacji. Systemy lokalne publikują na Platformie MSIM definicje grafików – powiązania placówki medycznej z pracownikiem medycznym oraz z zakresem wykonywanych usług medycznych. Informacje te stanowią źródło danych konfiguracyjnych przy definiowaniu kryteriów wyszukiwania wolnych terminów. Aplikacje portalowe oraz systemy lokalne pobierają te dane na potrzeby uzupełniania pól wyboru interfejsu użytkownika zawierającego formularz kryteriów wyszukiwania wolnych terminów.

Komponent Regionalny broker wolnych terminów i rezerwacji realizuje usługi: • wyszukiwania wolnych terminów, • tworzenia i zarządzania rezerwacjami wizyt, • wyszukiwania dokonanych rezerwacji wizyt. Komponent przyjmuje komunikaty zapytań od aplikacji źródłowych i wysyła je do wszystkich systemów lokalnych, które udostępniają wolne terminy. Poszczególne odpowiedzi z systemów lokalnych łączone są przez komponent w jedna zbiorczą odpowiedź i zwracane do aplikacji, która zainicjowała zapytanie. Komponent pośredniczy również w komunikacji wywołania operacji tworzenia i modyfikacji rezerwacji wolnego terminu oraz wyszukiwania dokonanych rezerwacji. Z uwagi na fakt, iż komponent pośredniczy w komunikacji, usługi które udostępnia są identyczne z usługami, które powinien udostępniać każdy system lokalny partnerów projektu. Komponent zawiera konfigurację, która umożliwia optymalizację propagacji zapytań do poszczególnych systemów lokalnych. Jeżeli zapytanie o wyszukanie wolnych terminów ma określoną konkretną placówkę medyczną w kryteriach wyszukiwania, to zapytanie zostanie skierowane jedynie do systemu lokalnego, który działa w ramach tej placówki.