Wyszukiwanie danych pacjenta (IHE PDQm)

Aplikacja portalowa MSIM wyszukuje dane pacjenta poprzez komunikację z komponentem Regionalna baza pacjentów. Interfejs zgodny jest z definicją interakcji ITI-78 Mobile Patient Demographics Query profilu IHE PDQm.

Wywołanie operacji: GET [base] /Patient/? [parameters]