Wyszukiwanie i pobieranie dokumentów medycznych (IHE MHD)

Aplikacje portalowe MSIM pobierają listę dokumentów medycznych dla danego pacjenta, w kontekście którego działa aplikacja, przy wykorzystaniu transakcji profilu IHE MHD ITI-67 Find Document References, której specyfikacja znajduje się w dokumencie IHE IT Infrastructure Technical Framework Vol. 2c, Mobile Access to Health Documents, w rozdziale 3.67.

Interfejs dla tej transakcji udostępniany jest przez komponent usługowy Rejestr dokumentów medycznych.

Aplikacje portalowe MSIM pobierają dokument medyczny przy wykorzystaniu transakcji profilu IHE MHD ITI-68 Retrieve Document, której specyfikacja znajduje się w dokumencie IHE IT Infrastructure Technical Framework, Mobile Access to Health Documents Vol. 2c, w rozdziale 3.68.

Interfejs dla tej transakcji udostępniany jest przez komponenty usługowe Regionalne repozytorium dokumentów medycznych lub Lokalne repozytorium dokumentów medycznych.