Vēža pacientu slimības kartes datu modelis

Vēža pacienta loģiskais datu modelis sastāv no vairākām datu grupām:

 1. Vēža pacienta pamatdati – pacienta demogrāfiskie dati;
 2. Vēža pacienta slimības karte - kartes dati – pamata informācija par karti;
 3. Vēža pacienta slimības karte - slimības pamatdati – pamata informācija par slimību;
 4. Vēža pacienta slimības karte – riska faktors – pamata informācija par riska faktoriem;
 5. Vēža pacienta slimības karte - audzēja dati – pamata informācija par audzēju;
 6. Vēža pacienta slimības karte - slimības norise – pamata informācija par slimības norisi;
 7. Ārstēšana: Ķirurģija – informācija par ķirurģisko ārstēšanu;
 8. Ārstēšana: Staru terapija – informācija par staru terapijas ārstēšanu;
 9. Ārstēšana: Ķīmijterapija – informācija par ķīmijterapijas ārstēšanu;
 10. Ārstēšana: Endokrīna terapija – informācija par endokrīnās terapijas ārstēšanu;
 11. Ārstēšana: Imūnterapija – informācija par imūnterapijas ārstēšanu;
 12. Ārstēšana: Mērķterapija – informācija par mērķterapijas ārstēšanu;
 13. Ārstēšana: PACŠ transplantācija – informācija par Perifēro asins cilmes šūnu transplantācijas ārstēšanu;
 14. Ārstēšana: Paliatīvā aprūpe - informācija par paliatīvo aprūpi.

Zemāk attēlā ir parādīts Vēža pacienta kartes loģiskais datu modelis, iekļaujot loģiskās datu grupas, to savstarpējās relācijas un izmantotos FHIR modeļus.