NVD FHIR API SASKARNES LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Šis dokuments apraksta NVD (LR Veselības ministrijas Nacionālais veselības dienests) FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) saskarni Laboratorijas un Onkoloģijas datu iesūtīšanai.

Par saskarni

FHIR API saskarne ir paredzēta FHIR formāta datu ziņojumu iesūtīšanai un saņemšananai

Piekļuve un autorizācija

Lai lietotu NVD FHIR saskarni, lietotājiem ir jāsaņem atbilstošas piekļuves tiesības. Piekļuves tiesības tiek nodrošinātas

Saskarnes resursu nodrošināšanas principi FHIR sarkarnei

Piedāvātā saskarne ir universāla FHIR REST saskarne, kas nodrošina darbu ar dažādiem FHIR objektiem. Pieejamie FHIR objekti ir atkarīgi no tā cik FHIR profili ir pieejami validācijas sistēmai.

Visiem datu pievienošanas un labošanas izsaukumiem ir pieejama callback opcija, kurā Integrators var nodot atpakaļ URL uz savu endpoint, kuru LAB IS izsauks, kad būs beigusi iesūtīto datu apstrādi.

Pieejamie izsaukumu tipi un to vispāreji apraksti ir sniegti pievienotajā sarakstā:

POST / ResourceType

Jauna objekta pievienošana, kas atbilst resourceType definīcijā noteiktajam un, kura datu saturs var tikt validēts ar atbilstošā resursa tipa FHIR profilu.

Parametra nosaukums Parametra skaidrojums
resourceType Resursa veida nosaukums (piemēram: Observation, DiagnosticReport, utt)
callback norāde uz URL, uz kuru atbildēt LAB IS sistēmai, kad ir pabeigta iesūtīto datu apstrāde

PUT / resourceType/ id

Esoša objekta labošana, norādot objekta identifikatoru. Objekta saturam jāspēj validēties atbilstoši resursa FHIR profilam

Parametra nosaukums Parametra skaidrojums
resourceType Resursa veida nosaukums (piemēram: Observation, DiagnosticReport, utt)
id Resursa identifikators, kas tiek apstrādāts
callback norāde uz URL, uz kuru atbildēt LAB IS sistēmai, kad ir pabeigta iesūtīto datu apstrāde

DELETE / resourceType/ id

Esoša objekta dzēšana, mainot objekta statusu uz "dzēsts".

Parametra nosaukums Parametra skaidrojums
resourceType Resursa veida nosaukums (piemēram: Observation, DiagnosticReport, utt)
id Resursa identifikators, kas tiek apstrādāts

GET / resourceType/ id

Esoša objekta izgūšana pēc tā identifikatora

Parametra nosaukums Parametra skaidrojums
resourceType Resursa veida nosaukums (piemēram: Observation, DiagnosticReport, utt)
id Resursa identifikators, kas tiek apstrādāts

POST / resourceType/search-by-identity

Resursu saraksta meklēšana resursiem, kas atbilst noteiktam identifkatoram

Parametra nosaukums Parametra skaidrojums
resourceType Resursa veida nosaukums (piemēram: Observation, DiagnosticReport, utt)

GET / resourceType/ id/_history

Noteikta objekta vēsturisko vērtību saraksta (versiju) izgūšana pēc identifikatora

Parametra nosaukums Parametra skaidrojums
resourceType Resursa veida nosaukums (piemēram: Observation, DiagnosticReport, utt)
id Resursa identifikators, kas tiek apstrādāts

GET / resourceType/ id/_history/ version

Objekta konkrētas vēsturiskās vērtības izgūšana pēc tā versijas

Parametra nosaukums Parametra skaidrojums
resourceType Resursa veida nosaukums (piemēram: Observation, DiagnosticReport, utt)
id Resursa identifikators, kas tiek apstrādāts
version norāde uz versiju, kurai tiek izgūti dati

GET / resourceType/ id/_history/ date

Objekta konkrētas vēsturiskās vērtības izgūšana pēc datuma (norādot datumu, uz kuru nepieciešama objekta versija)

Parametra nosaukums Parametra skaidrojums
resourceType Resursa veida nosaukums (piemēram: Observation, DiagnosticReport, utt)
id Resursa identifikators, kas tiek apstrādāts
date datums, uz kuru tiek izgūta konkrētā objekta versija (aktuālā norādītajā datumā)

Saskarnes resursu nodrošināšanas principi TRANSACTION saskarnei

Transaction sasakrnes uzdevums ir nodrošināt informāciju par Integratora iesūtītā pieprasījuma statusu

Saskarnes nodrošinātie resursi

NVD FHIR saskarne nodrošina atbalstu šādiem resursiem (atkarībā no pieejamajiem publicētajiem profiliem):

 • Observation
 • DiagnosticReport
 • Specimen
 • ServiceRequest
 • Patient
 • Practitioner
 • PractitionerRole
 • ValueSet
 • Organization
 • Condition
 • Procedure
 • MedicationStatement