Wstęp

Dokument stanowi podręcznik implementatora interfejsów FHIR dla projektu MSIM.