Johdanto

Tähän soveltamisoppaaseen on koostettu Kanta FHIR- ja REST-rajapintamäärittelyt, jotka koskevat useita eri Kanta-palveluita. Yksittäisten palveluiden palvelukohtaiset FHIR- ja REST-rajapintamäärittelyt, kuvaukset ja ohjeet löytyvät kunkin palvelun omista soveltamisoppaista.

Soveltamisopas koostuu seuraavista osista:

  • Johdanto
  • Kanta FHIR hyödyntäminen
  • Kanta FHIR-rajapinnan REST tarkennukset (HTTP header, JSON Web Token, HTTP body)
  • Kanta FHIR sähköinen allekirjoitus (JSON Web Signature, JSON muotoisen datan sähköinen allekirjoitus)
  • Yhteiset FHIR artefaktit (profiilit, laajennokset, arvojoukot, koodistot)

Yhteystiedot

FHIR-rajapinnan toteutukseen ja tähän oppaaseen liittyvät kysymykset voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen kanta@kanta.fi.

Versiohistoria

Versionumero Päivämäärä Muutokset Tekijä
0.9 28.5.2024 Ensimmäinen julkaistu draft-versio Kela, Kanta-palvelut