Etusivu

Tässä toteutusoppaassa kuvataan sosiaalihuollon tietojen käsittelyn FHIR-standardin mukainen tietojen siirto asiakastietoa käsittelevän järjestelmän ja valtakunnallisen lokirekisterien säilytyspalvelun tai Sosiaalihuollon asiakastietovarannon (Kanta-palvelut) välillä. Asiakastietoa käsittelevien järjestelmien ja Kanta-palvelujen välistä FHIR-rajapintaa kehitetään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa toteutusopas sisältää valtakunnalliseen lokirekisterien säilytyspalveluun tallennettavan sosiaalihuollon luovutusilmoituksen FHIR-rajapinnan toteutuksen.

Toteutusoppaan osiossa Tietosisältö ja metatiedot kuvataan sosiaalihuollon luovutusilmoituksen tietosisältö ja metatiedot sekä tietojen pakollisuudet. Luovutusilmoituksen tietosisältö on kuvattu suomeksi ja ruotsiksi. Terminologiat-osiossa on kuvattu luovutusilmoituksen toteutuksessa tarvittavat Valuesetit ja Codesystemit. Profiilit-osiossa kuvataan sosiaalihuollossa käytettävät FHIR-profiilit. Tällä hetkellä osiossa on kuvattu sosiaalihuollon luovutusilmoituksessa tarvittavat profiilit. Laajennokset-osiossa kuvataan sosiaalihuollossa käytettävät laajennokset, joista osa on Kanta-palvelujen yhteisiä laajennoksia. Osiossa on kuvattu tällä hetkellä luovutusilmoituksen toteutuksessa tarvittavat laajennokset.

Kaikki tässä implementointioppaassa määritellyt profiilit perustuvat HL7® FHIR:n ® R4-versioon. Tämän toteutusoppaan lukijalla oletetaan olevan perustietämys FHIR-standardista.

Sosiaalihuollon FHIR-standardin mukaisissa toteutuksissa Kanta-palveluissa tuettu formaatti on JSON. Sosiaalihuollon osalta muita formaatteja ei tueta.

Profiiliesimerkeissä käytetyt henkilötunnukset ovat testihenkilötunnuksia.

Implementointiopas on julkaistu Release Candidate (RC) -statuksella, sillä se sisältää määrittelyä, jota ei tueta vielä tuotannossa Kanta-palveluissa.

Yhteystiedot

FHIR-rajapinnan toteutukseen ja tähän oppaaseen liittyvät kysymykset voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen kanta@kanta.fi.

Sisältö