Etusivu

Tämä implementointiopas kuvaa hyvinvointisovellusten rajapinnat potilastietoihin, joilla voidaan hakea potilastietoja Kanta-palvelujen Potilastietovarannosta.

Kaikki tässä implementointioppaassa määritellyt profiilit perustuvat HL7® FHIR:n ® R4-versioon. Tämän implementointioppaan lukijalla oletetaan olevan perustietämys FHIR-standardista.

Hyvinvointisovellusten rajapinnassa potilastietoihin tuettu formaatti on JSON, muita formaatteja ei tueta. Potilastiedot palautuvat FHIR-sanoman sisällä CDA R2 asiakirjoina.

Profiiliesimerkeissä käytetyt henkilötunnukset ovat testihenkilötunnuksia.

Implementointiopas on draft-versio, joka päivittyy työn etenemisen ja kommenttien perusteella.

Sisältö