Avavaade

Sissejuhatus

Selle juurutusjuhise eesmärk on välja selgitada Simplifieri head ja halvad küljed ning näidata, millised on selle võimalused.

Lõplik IG struktuur

ImplementationGuide