Swedish National Medication List

Connectathon 16 juni 2020

Connectathon 2 för Nationella Läkemedelslistan 16 juni

E-hälsomyndigheten bjuder in till en heldags virtuellt FHIR-Connectathon, tisdagen den 16:e juni. Tidigare i år anordnades ett första Connectathon i Stockholm. Vi vill gärna ha återkommande tillfällen där ni som aktörer får känna på NLL och ha möjlighet till interaktion och frågor men vid detta tillfälle blir det helt virtuellt med tanke på rådande omständigheter.

Denna dag vänder sig främst till utvecklare som vill testa att integrera mot NLL Testversion 6 och ha möjlighet att ställa frågor och ge återkoppling. Tröskeln är låg och utan krav på specifikt programmeringsspråk.

Under dagen kommer ett antal olika sessioner hållas via Skype. Skypelänk(ar) kommer att distribueras i informationsmaterial till anmälda deltagare. I anmälan vill vi att du indikerar vilka sessioner du planerar att delta på. Det går bra att enbart delta på en eller ett par sessioner (exempelvis: 1, 5) eller samtliga.

Varje session inleds med en kort teori/genomgång varefter deltagarna gör anrop mot NLL via handledd uppgift eller på egen hand. Agendan kan komma att justeras baserat på vilka sessioner vi får många/få anmälningar till.

  1. Introduktion till FHIR & NLL ca 09:00
  2. Spärr i NLL ca 10:00
  3. Hämta patientens läkemedelslista med åtkomst och ändamål ca 11:00
  4. Skapa förskrivning (MedicationRequest, med beskrivande händelse) ca 13:00 Fritextdosering Strukturerad dosering
  5. Skapa uttag (vid expediering på apotek) ca 14:00
  6. Kodverk, hämta innehåll och nyttja operationer $validate-code, $translate ca 15:00

Anmäl dig redan nu genom att skicka ett mail till fhir@ehalsomyndigheten.se Inkludera: namn och mail på den/de som ska delta, organisation samt vilka sessioner ni kommer delta på. OBS! Senast 5 juni vill vi ha din anmälan.

English:

The Swedish E-health Agency invites you to a virtual FHIR-Connectathon June 16 2020.

This conncectathon is mainly addressing software developers that will be involved in integrating to the Swedish National Medications List (NLL).

The sessions will be held in swedish.

Connectathon Februari 2020

Connectathon för Nationella Läkemedelslistan

E-hälsomyndigheten bjuder in till en heldags FHIR-Connectathon i Stockholm, torsdagen 6:e Februari 2020

Anmälan är nu stängd. Vi kommer senare under året arrangera ytterligare Connectathon

Denna dag vänder sig främst till utvecklare och kommer att hålla tröskeln låg utan krav på specifikt programmeringsspråk.

Syftet med denna Connectathon är att:

  • Introducera FHIR-standarden och hur vi använder den i NLL
  • Visa hur ni kan kommunciera med vår testserver (NLL beta)
  • Kunna få feedback och tankar från er

FHIR-tutorials

Bekanta dig med FHIR-standarden och E-hälsomyndighetens anpassning på nedanstående länkar


English:

The Swedish E-health Agency invites you to a FHIR-Connectathon Feb 6th 2020 in Stockholm.

This conncectathon is mainly addressing software developers that will be involved in integrating to the Swedish National Medications List (NLL).

The focus with this connectathon is to introduce FHIR and how it is used in the API of the Swedish National Medications List. You will also be able to build your own test client and/or construct test request towards NLL test environment.