gd-RelatedPerson CodeSystems

Several CodeSystems are used to express the relationship types described by the gd-RelatedPerson profile.

Parental responsibility

This code system http://hl7.no/fhir/CodeSystem/no-basis-parental-responsibility defines the following codes:

CodeDisplay
fellesFelles
morMor
farFar
medmorMedmor
andreAndre
ukjentUkjent

Family relation

This code system http://hl7.no/fhir/CodeSystem/no-basis-family-relation defines the following codes:

CodeDisplay
morMor
farFar
medmorMedmor
barnBarn
søskenSøsken
ektefelleEllerPartnerEktefelle eller partner
dødfødtBarnDødfødt barn

Marital status

This code system http://hl7.no/fhir/CodeSystem/no-basis-marital-status defines the following codes:

CodeDisplayDefinition
uoppgittUoppgittsivilstand er ikke stadfestet med godkjent grunnlag
ugiftUgiftperson som aldri har inngått ekteskap
giftGiftperson som er i et ekteskap
enkeEllerEnkemannEnke eller enkemanngjenlevende person fra et ekteskap
skiltSkiltperson som er lovlig skilt fra tidligere ektefelle
separertSeparertperson som er i en separasjonsperiode fra sin ektefelle
registrertPartnerRegistrert partnerperson som er i et partnerskap iht partnerskapsloven
separertPartnerSeparert partnerperson som er i en separasjonsperiode fra sin partner
skiltPartnerSkilt partnerperson som er lovlig skilt fra tidligere partner
gjenlevende_partnerGjenlevende partnergjenlevende person fra et partnerskap

Guardian type

This code system http://ehelse.no/fhir/CodeSystem/gd-person-guardiantype defines the following codes:

CodeDisplay
ensligMindreaarigAsylsoekerEnslig mindreårig asylsøker
ensligMindreaarigFlyktningEnslig mindreårig flyktning inklusive midlertidige saker for denne gruppen
voksenVoksen
midlertidigForVoksenVoksen midlertidig
mindreaarigMindreårig unntatt EMF
midlertidigForMindreaarigMindreårig midlertidig
forvaltningUtenforVergemaalForvaltning utenfor vergemål
stadfestetFremtidsfullmaktFremtidsfullmakt

Guardian scope

This code system http://ehelse.no/fhir/CodeSystem/gd-person-guardianscope defines the following codes:

CodeDisplay
utlendingssakerPersonligeOgOekonomiskeInteresserIvareta personens interesser innenfor det personlige og økonomiske området herunder utlendingssaken (kun for EMA)
personligeOgOekonomiskeInteresserIvareta personens interesser innenfor det personlige og økonomiske området
oekonomiskeInteresserIvareta personens interesser innenfor det økonomiske området
personligeInteresserIvareta personens interesser innenfor det personlige området