Velge formatering av responsen i XML eller JSON

Konsument kan velge om resultatsettet blir formatert enten som XML eller JSON ved bruk av Accept-header. Accept-header kan også inneholde FHIR-versjon som etterspørres

Tillatte verdier for Accept-header:

 • "application/fhir+json"
 • "application/fhir+xml"
 • "application/fhir+json;fhirVersion=4.0"
 • "application/fhir+xml;fhirVersion=4.0"

Enkel sjekkliste:

 • sjekk at nødvendige headers Content-Type og Accept er definert
HEADERS
Header Eksempel på verdi Beskrivelse
Accept application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Accept-header spesifiserer formatet av responsen (JSON/XML)
Content-Type application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Content-Type-header kreves ved request
Request JSON
GET /persontjenesten/fhir/metadata HTTP/1.1
Host: api.et.grunndata.helsepunkt.no
Accept: application/fhir+json;fhirVersion=4.0
Content-Type: application/fhir+json;fhirVersion=4.0
Request XML
GET /persontjenesten/fhir/metadata HTTP/1.1
Host: api.et.grunndata.helsepunkt.no
Accept: application/fhir+xml;fhirVersion=4.0
Content-Type: application/fhir+xml;fhirVersion=4.0
Respons
 Statuscode: 200 OK

Respons i JSON-format

{
 "resourceType": "CapabilityStatement",
 "id": "4f6e6ba8-9f9d-48a5-92eb-9737b5d26788",
 "meta": {
  "versionId": "609dc554-2123-480e-a793-2b1345901b6d",
  "lastUpdated": "2021-01-22T11:14:49.5888703+00:00"
 },
 "language": "en-US",
 "url": "metadata",
 "version": "1.0",
 "name": "Vonk FHIR server 3.9.1 CapabilityStatement",
 "status": "active",
 ... 
}

``` Statuscode: 200 OK ```

Respons i XML-format

<CapabilityStatement xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="4f6e6ba8-9f9d-48a5-92eb-9737b5d26788" />
 <meta>
   <versionId value="609dc554-2123-480e-a793-2b1345901b6d" />
   <lastUpdated value="2021-01-22T11:14:49.5888703+00:00" />
 </meta>
 <language value="en-US" />
 <url value="metadata" />
 <version value="1.0" />
 <name value="Vonk FHIR server 3.9.1 CapabilityStatement" />
 <status value="active" />
...
</CapabilityStatement>