Søk etter person(er) med et konkret fornavn og vise antall treff

Søk etter person(er) med et konkret fornavn

Det er mulig til å søke for konkrete personer basert på enkelte kriterier. Dette søket viser til søk på en element som er en del av standard FHIR-profil i Person-objektet

Dersom en vil ha kun antall treff uten å vise alle resultattreff så kan det defineres ved bruk av _summary-element

Enkel sjekkliste:

 • sjekk at Authorization-detaljer er tilstedet (Oauth2.0 - HelseID)
 • sjekk at nødvendige headers Content-Type og Accept er definert
 • sjekk at _elements-parameter er definert
 • sjekk at resultatsettet Bundle for potensielle OperationOutcome med advarsler
HEADERS
Header Eksempel på verdi Beskrivelse
Accept application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Accept-header spesifiserer formatet av responsen (JSON/XML)
Content-Type application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Content-Type-header kreves ved request
Authorization "Bearer <jwt_token>" En Autorization-header med gyldig JWT-token fra HelseID
PARAMS
Parameter Eksempel på verdi Beskrivelse
name KARSTEN En del av navnet som det søkes etter
_elements identifier,name,address,extension Det kreves dataminimerings _elements for å spesifisere deler av responsen som skal returneres
_summary count Viser total antall treff i basen, ref offisiell HL7 FHIR dokumentasjon
REQUEST

Eksempel-spørring forsøker hente detaljer for en konkret relasjon til en konkret person (oppslag på RelatedPerson)

GET /persontjenesten/fhir/Person?name=KARSTEN&_elements=identifier,name&_summary=count HTTP/1.1
Host: api.et.grunndata.helsepunkt.no
Accept: application/fhir+json; fhirVersion=4.0
Content-Type: application/fhir+json; fhirVersion=4.0
RESPONS
Statuscode: 200 OK

Det returneres alle personer som tilfredstiller søkekriteriter er definert i søkeparametere, i denne sammenheng Person.identifier.

Det blir returnert en Bundle-ressurs som kan inneholde sammensetning av alle FHIR-ressurser som tilfredstiller søkekriterier.

Element Bundle.total viser total antall treff i Bundle.entry. Dersom det er ingen treff så blir verdien satt til 0.

{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "searchset",
  "total": 182,
  "id": "ad80fb30-d8a0-48c1-b6f4-bc26e67ce9a4"
}


Statuscode: 401 Unauthorized

Mulige verdier av `Jwt`-header i responsen:
 * No JwtToken
 * Invalid JwtToken