Søk etter alle personer som ble oppdatert mellom to bestemte tidspunkter

Søke på alle (0..*)) person-objekter som ble oppdatert i angitt periode. Dette søket er et supplement for hendelser og kan gi indikaskon om hvilke objekter ble oppdatert.