PreferredAddress

GdPreferredAddress extension

description
The Indicates the citizens own choice of preferred address for contact as registered in FREG

url1..1System.StringFixed Value
valueCodecode
Extension
DefinitionThe Indicates the citicen choice of preferred address for contact as registered in FREG valg av hvilken av adressene en person er oppført med som skal benyttes til å kontakte personen - Adressen som personen kan motta post på i inn- eller utland - Kan finnes i både strukturert og ustrukturert format Målet med å innføre denne nye egenskapen er at innbygger selv kan styre hvor denne vil motta post fra avsendere i samfunnet samtidig som at forvaltningen av ordningen er billigst mulig for Folkeregisteret. Innbygger kan velge hvilken av adressene denne har oppført i Registeret fra før og sette denne som preferert kontaktadresse. Eksempelvis kan en person som veksler mellom å oppholde seg på en norsk og en utenlandsk adresse gjennom året ganske enkelt skifte mellom bostedsadressen og postadresseIUtlandet kun ved å "peke" alternerende på den ønskede adressetypen gjennom året uten å melde adresseendring på noen av sine registrerte adresser. Så lenge DSF er master så leveres kontaktadresseIFrittFormat på ustrukturert format med store bokstaver siden dette er formen på informasjonen i DSF. Etter at Registeret blir master vil Registeret kunne levere kontaktadresseIFrittFormat på ustrukturert format med store og små bokstaver. Det kan kun være en gjeldende preferert kontaktadresse per tidspunkt.
Cardinality0...1
AliaspreferertKontaktadresse, valg
Invariants
 • ele-1:All FHIR elements must have a @value or children
  hasValue() or (children().count() > id.count())
 • ext-1:Must have either extensions or value[x], not both
  extension.exists() != value.exists()
Mappings
 • rim:n/a
 • rim:N/A
 • freg:valg
Extension.id
DefinitionUnique id for the element within a resource (for internal references). This may be any string value that does not contain spaces.
Cardinality0...1
TypeSystem.String
Mappings
 • rim:n/a
Extension.extension
DefinitionMay be used to represent additional information that is not part of the basic definition of the element. To make the use of extensions safe and manageable, there is a strict set of governance applied to the definition and use of extensions. Though any implementer can define an extension, there is a set of requirements that SHALL be met as part of the definition of the extension.
Cardinality0...*
TypeExtension
Aliasextensions, user content
Comments

There can be no stigma associated with the use of extensions by any application, project, or standard - regardless of the institution or jurisdiction that uses or defines the extensions. The use of extensions is what allows the FHIR specification to retain a core level of simplicity for everyone.

SlicingUnordered, Open, by url(Value)
Invariants
 • ele-1:All FHIR elements must have a @value or children
  hasValue() or (children().count() > id.count())
 • ext-1:Must have either extensions or value[x], not both
  extension.exists() != value.exists()
Mappings
 • rim:n/a
 • rim:N/A
Extension.url
DefinitionSource of the definition for the extension code - a logical name or a URL.
Cardinality1...1
TypeSystem.String
Comments

The definition may point directly to a computable or human-readable definition of the extensibility codes, or it may be a logical URI as declared in some other specification. The definition SHALL be a URI for the Structure Definition defining the extension.

Fixed Value
http://ehelse.no/fhir/StructureDefinition/gd-preferred-address
Mappings
 • rim:N/A
Extension.value[x]
DefinitionThe preferred addresstype
Cardinality0...1
Typecode
BindingGdPreferredaddresstypeValueSet (required)
AliaspreferertKontaktadresse, valg
Comments

A stream of bytes, base64 encoded

Invariants
 • ele-1:All FHIR elements must have a @value or children
  hasValue() or (children().count() > id.count())
Mappings
 • rim:n/a
 • rim:N/A
 • freg:valg