Introduksjon til nødvendig kunnskap

I denne seksjonen vises det til need-to-know oppsett for å kunne gjøre oppslag mot Persontjenesten.