Hente oversikt over kapabiliteter i Persontjenesten

Hente oversikt over tilgjengelige profiler og operasjoner i FHIR-server for Persontjenesten.

Krever ikke OAuth2.0-autentisering

Kan også brukes for å sjekke om konsument har tilgang til API-grensesnittet, mtp. brannmuroppsett eller tilsvarende

Enkel sjekkliste:

 • sjekk at nødvendige headers Content-Type og Accept er definert
HEADERS
Header Eksempel på verdi Beskrivelse
Accept application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Accept-header spesifiserer formatet av responsen (JSON/XML)
Content-Type application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Content-Type-header kreves ved request
Request
GET /persontjenesten/fhir/metadata HTTP/1.1
Host: api.et.grunndata.helsepunkt.no
Accept: application/fhir+json;fhirVersion=4.0
Content-Type: application/fhir+xml;fhirVersion=4.0
Respons
{
 "resourceType": "CapabilityStatement",
 "id": "4f6e6ba8-9f9d-48a5-92eb-9737b5d26788",
 "meta": {
  "versionId": "609dc554-2123-480e-a793-2b1345901b6d",
  "lastUpdated": "2021-01-22T11:14:49.5888703+00:00"
 },
 "language": "en-US",
 "url": "metadata",
 "version": "1.0",
 "name": "Vonk FHIR server 3.9.1 CapabilityStatement",
 "status": "active",
 ... 
}