Et kall som feiler pga manglende header

Hvert kall må ha definert Headers som sendes til Persontjenesten. Det kreves at Content-Type-header er definert i forespørsel.

Enkel sjekkliste:

  • sjekk at Authorization-detaljer er tilstedet (Oauth2.0 - HelseID)
  • sjekk at headers Content-Type og Accept er definert
HEADERS
Header Eksempel på verdi Beskrivelse
Accept application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Accept-header spesifiserer formatet av responsen (JSON/XML)
Content-Type application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Content-Type-header kreves ved request
Request

Eksempel-spørring forsøker hente detaljer for en konkret person (oppslag på Person)

GET /persontjenesten/fhir/Person/f0de16a9-ad9e-49f9-b2b0-875d197028e0?_elements=identifier,name,address,extension HTTP/1.1
Host: api.et.grunndata.helsepunkt.no
Respons
Statuscode: 400 Bad Request
  {
  "statusCode": 400,
  "message": "Missing content-type header"
  }