Et kall som feiler pga manglende autorisering

Hver oppslag må ha definert autentiseringmekanisme (HelseID OAuth2.0) i hver request og inneholde en gjeldende JwtToken

Enkel sjekkliste:

  • sjekk at Authorization-detaljer er tilstedet (Oauth2.0 - HelseID)
  • sjekk at nødvendige headers Content-Type og Accept er definert
  • sjekk at _elements-parameter er definert
HEADERS
Header Eksempel på verdi Beskrivelse
Accept application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Accept-header spesifiserer formatet av responsen (JSON/XML)
Content-Type application/fhir+xml;fhirVersion=4.0 Content-Type-header kreves ved request
Authorization "Bearer <jwt_token>" En Autorization-header med gyldig JWT-token fra HelseID
Request

Eksempel-spørring forsøker hente detaljer for en konkret person (oppslag på Person)

GET /persontjenesten/fhir/Person/f0de16a9-ad9e-49f9-b2b0-875d197028e0 HTTP/1.1
Host: api.et.grunndata.helsepunkt.no
Accept: application/fhir+json;fhirVersion=4.0
Content-Type: application/fhir+xml;fhirVersion=4.0
Respons
Statuscode: 401 Unauthorized

Mulige verdier av `Jwt`-header i responsen:
 * No JwtToken
 * Invalid JwtToken