Avanserte spørringer

Avanserte spørringer som viser hvordan en konsument kan hente innhold fra Persontjenesten, fokus på bruk av andre tilleggsoperasjoner som er definert i HL7 FHIR-standarden.