HdBe-NutritionAdvice-01 example

{
  "resourceType": "NutritionOrder",
  "id": "HdBe-NutritionAdvice-01",
  "meta": {
    "profile": [
      "https://fhir.healthdata.be/StructureDefinition/HdBe-NutritionAdvice"
    ]
  },
  "extension": [
    {
      "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/workflow-reasonReference",
      "valueReference": {
        "reference": "Condition/HdBe-NutritionAdvice-01-Condition-01",
        "type": "Condition",
        "display": "Problem"
      }
    }
  ],
  "status": "active",
  "intent": "order",
  "patient": {
    "reference": "Patient/HdBe-Patient-01",
    "type": "Patient",
    "display": "Belle Ulijn"
  },
  "dateTime": "2021-10-28T11:40:29.441000+02:00",
  "oralDiet": {
    "type": [
      {
        "text": "Energie verrijkt"
      }
    ],
    "texture": [
      {
        "modifier": {
          "text": "Dikvloeibaar"
        }
      }
    ]
  },
  "note": [
    {
      "text": "Sinds een week dieet veranderd in energieverrijkt."
    }
  ]
}
<NutritionOrder xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="HdBe-NutritionAdvice-01" />
  <meta>
    <profile value="https://fhir.healthdata.be/StructureDefinition/HdBe-NutritionAdvice" />
  </meta>
  <extension url="http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/workflow-reasonReference">
    <valueReference>
      <reference value="Condition/HdBe-NutritionAdvice-01-Condition-01" />
      <type value="Condition" />
      <display value="Problem" />
    </valueReference>
  </extension>
  <status value="active" />
  <intent value="order" />
  <patient>
    <reference value="Patient/HdBe-Patient-01" />
    <type value="Patient" />
    <display value="Belle Ulijn" />
  </patient>
  <dateTime value="2021-10-28T11:40:29.441000+02:00" />
  <oralDiet>
    <type>
      <text value="Energie verrijkt" />
    </type>
    <texture>
      <modifier>
        <text value="Dikvloeibaar" />
      </modifier>
    </texture>
  </oralDiet>
  <note>
    <text value="Sinds een week dieet veranderd in energieverrijkt." />
  </note>
</NutritionOrder>
NutritionOrder
NutritionOrder.id[0]HdBe-NutritionAdvice-01
NutritionOrder.meta[0].profile[0]https://fhir.healthdata.be/StructureDefinition/HdBe-NutritionAdvice
NutritionOrder.extension[0].url[0]http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/workflow-reasonReference
NutritionOrder.extension[0].valueReference[0].reference[0]Condition/HdBe-NutritionAdvice-01-Condition-01
NutritionOrder.extension[0].valueReference[0].type[0]Condition
NutritionOrder.extension[0].valueReference[0].display[0]Problem
NutritionOrder.status[0]active
NutritionOrder.intent[0]order
NutritionOrder.patient[0].reference[0]Patient/HdBe-Patient-01
NutritionOrder.patient[0].type[0]Patient
NutritionOrder.patient[0].display[0]Belle Ulijn
NutritionOrder.dateTime[0]2021-10-28T11:40:29.441000+02:00
NutritionOrder.oralDiet[0].type[0].text[0]Energie verrijkt
NutritionOrder.oralDiet[0].texture[0].modifier[0].text[0]Dikvloeibaar
NutritionOrder.note[0].text[0]Sinds een week dieet veranderd in energieverrijkt.