Project

Inera

Samtliga kodverk som tagits fram av Inera och används inom den nationella tjänsteplattformen
  • PUBLIC PROJECT
  • FHIR STU3
  • Scope National SE
  • Bookmarks 0
  • Subscribe
Resources
CodeSystems 2
ValueSets 3


Most Popular
No resource in this project is bookmarked.


Canonical Base URLs
This project does not contain any canonical base URLs.


Status overview
6
0
0
This project does not yet have a description.
avatar Leonard Jansson  Admin   Owner